Tommy Bysell – NLP Trainer

Tommy har en både lång och bred erfarenhet av coaching och tillämpning av NLP-tekniker inom management och projektledning. Tack vare sin NLP-bakgrund och sitt stora intresse för mänskligt beteende har han förmågan att skapa motiverade och sammansvetsade team, som framgångsrikt levererar med mycket energi. Han kommer att vara med oss under hela programmet och coacha både hela gruppen och varje deltagare individuellt.